Hispaania keele tasemed


A1 koosneb kolmest tasemest:

A1.1 ehk täiesti algajad, A1.2 ja A1.3.
A1.1 ja A1.2 kursus on mahus 34 akadeemilist tundi, A1.3 on 30 akadeemilist tundi. Alates 2019. aasta kevadest on A1.1 ja A1.2 kursustel 4 akadeemilist lisatundi (30+4), et aluspõhi saaks võimalikult tugev. Kui oled algaja ja soovid saavutada A1, siis soovitame valida 98 akadeemilist tundi kestva õppe, mille jooksul omandad materjalid A1.1, A1.2 ja A1.3 tasemetelt.

A1: Mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elu koha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.


A2 koosneb neljast tasemest:

A2.1, A2.2, A2.3 ja A2.4.
Kogu A2 taseme läbimiseks soovitame valida 120 akadeemilist tundi kestva õppe (iga alatase on 30 akadeemilist tundi).

A2: Mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat info vahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel. Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.

B1 koosneb viiest tasemest:

B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5 (iga alatase on 30 akadeemilist tundi, kogu B1 materjali läbimiseks kulub 150 akadeemilist tundi).

B1: Mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm. Saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane.


B2 koosneb kuuest tasemest:

B2.1, B2.2,  B2.3,  B2.4,  B2.5,  B2.6 (iga alatase on 30 akadeemilist tundi, kogu B2 materjali läbimiseks kulub 180 akadeemilist tundi).

B2: Mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga. Oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.

Huvi või lisaküsimuste korral võib meiega alati ühendust võtta: info@hispaaniamaja.ee või helista: +372 55626496.

Tahad teada, millal alustavad järgmised grupid? Liitu meie uudiskirjaga!

Rõõmsa kohtumiseni Hispaania Majas!